خودآزمایی شماره۳ زیست شناسی۲ پایه یازدهم ، رایگان ،نکات مهم،مناسب مرور و تمرین

 

مشاهده نتیجه

-

آفرین

متاسفانه موفق نشدید دوباره تلاش کنید

#1. برای رشد طولی استخوان سلول های استخوانی تقسیم می شوند

#2. گیرنده هورمون رشد در استخوان های جمجمه قرار دارد.

#3. هیپوفیز پیشین ۶ هورمون فعال کننده تولیدمی کند.

#4. یاخته های دندریتی فقط در سطح پوست یافت می شوند

#5. هسته دو قسمتی روی هم افتاده از ویژگی .....است

#6. یاخته های بنیادی مغز استخوان مسئول ....گویچه سفید هستند

#7. تنها لنفوسیت دارای......می تواند به آنتی ژن وصل شود

#8. گیرنده پادگنی یا آنتی ژنی ،برخلاف پادتن،می تواند به به یاخته های خودی متصل شود

#9. درشت خوارها در .......و ...... قرار دارند

#10. مجرای عرق در لایه ای از پوست هست که رشته های ضخیم کلاژن وجود ندارد

پایان آزمون
     کوئیز رایگان و مناسب تمرین و مرور مطالب از مطالب فصل های ۴ و ۵ زیست شناسی یازدهم  راحت گزینه را انتخاب کنید و اگر خواستید انتخابتان را تغییر بدهید.تمرین کنید و یاد بگیرید.