فایل پی دی اف حاشیه نویسی کتاب زیست دهم،فصل ۵گفتاردوم