علمی درباره پروانه‌ی مونارک

مونارک حشره‌ای که کتاب زیست‌شناسی دبیرستان با آن شروع شده و در بسیاری سایت‌ها از آن صحبت شده است.بالغ این حشره طول بالی حدود۷۶تا ۱۰۰ میلی متر داردو رنگ بال نارنجی متمایل به قرمز است با رگبال‌های سیاه نوار حاشیه‌ای سیاه ونقاط سفید فراوان.تفاوت نرها با ماده‌هاروی بال عقب نرها یک جفت لکه سیاه نمایان است.طول لارو این حشره ۵۱ میلی متر است.با رنگ سفید و نوارهای سیاه و زرد دیده می‌شود.رنگ تخم سبز کم‌رنگ حدود۱۲ میلی‌متر طول و ۹میلی‌متر عرض دارد.لارو با ترشحات غلیظ به شاخه چسبیده وشفیره تولید می‌کنددر۷ تا ۱۴ روز شفیره به بالغ تبدیل می‌شود.پروانه‌ها طی چند نسل مهاجرت می‌کنند.و عوامل متعددی در شروع مهاجرت آنها نقش دارند.مثلا یک علت اتمام غذا ومنابع زندگی آنهاست و یا اواخر تابستان گروهی که در پاییز مهاجرت می‌کنندبه دلیل انگل‌های خطرناک در منابع غذایی‌شان است.همچنین تغییرات شیمیایی درگیاه مورد استفاده‌ی آنها سبب تغییرات شیمیایی در بدن پروانه‌ها می‌شودکه شروع مهاجرت را رقم می‌زنند.پس تفاوت شرایط محیط عامل مهاجرت به حساب می‌آید نه تفاوت ژنتیکی البته مهاجرت این پروانه‌ها یک امر تاریخی است و سال‌هاتکرار شده ولی به مرور مسافت افزایش یافته الان مسافت۴۸۰۰ کیلومتر را رکورد می‌زنند.

روزانه ۲-۴ کیلومتر حرکت می‌کنند.طول عمر آنها یکسان نیست و برخی که مهاجرت نمی‌کنند در چند هفته می‌میرند.علت توانایی مهاجرت به سیستم عصبی آنها مربوط است.به کمک اعصاب موجود در چشم خورشید را می‌بینند و جایگاه خورشید را در آسمان پیدا می‌کنندوبا شاخک‌هایشان روز را از شب تشخیص می‌‌دهند.مونارک‌ها تابستانه یا پاییزه هستند.مسیر مهاجرت متنوع دارند ولی مسیر آمریکای شمالی کانادا و مکزیک یعنی آمریکای جنوبی مورد بررسی ها قرار گرفته است.

چند نکته:

۱-مونارک نوعی حشره است.

۲-حشرات فراوانترین ومتنوع ترین جانوران روی زمین هستند.

۳-اولین جاندارانی که بال داشتند حشره بودند.

۴-اغلب کمتر از یک سال عمر دارند.

۵-تنفس نایی و گردش خون باز دارندیعنی دارای همولنف هستند.

۶- گوارش برون سلولی دارند.

۷-ماده‌ی دفعی آنها اوریک اسید است.

admin

73 مطلب منتشر شده