چگونه زیست شناسی بخوانم که خوب یاد بگیرم؟

بیشتر یادگیری در کلاس درس انجام می شود پس با روحیه خوب در کلاس حاضر شده و از هر آنچه معلم می گوید یادداشت برداری کنید.می توانید یادداشت ها را در دفترتان پاکنویس کنید.هرگز قبل از مطالعه ی کتاب درسی و نت برداری سر کلاس و خواندن آنها اقدام به خواندن درسنامه کتاب های کمک آموزشی نکنید زیرا سبب گیج شدن شما می‌شود.پس از یادگیری سر کلاس و مطالعه‌ی درس بازهم کتابتان را بازکنید و خط به خط زیر کلمات یا جملات کلیدی خط بکشیدیا هایلایت کنید . حالا می توانید از درسنامه‌ی یک کتاب کمک آموزشی مناسب استفاده کرده و با حل تست های مربوط به هر مبحث نکات تست ها را کنار کتاب خود یادداشت کنید. در مرحله بعد کل مبحث در کتاب درسی و سپس درسنامه کتاب کمک آموزشی و یادداشت های خودتان را بخوانید و در آخر به حل نمونه سوال مفهومی تر از قبل اقدام کنید.پس با ذکر ترتیب مراحل مطالعه : ۱- یادداشت برداری در کلاس درس
۲- پاکنویس یادداشت ها در صورت دلخواه و مطالعه‌ی آن‌ها ۳- مطالعه مبحث کتاب و خط کشیدن و علامت گذاری نکات متن ۴- مطالعه درسنامه کتاب کمک آموزشی ۵- حل تست های مرتبط با مبحثی که خواندید ۶- یادداشت کردن نکات تست ها گوشه ی کتاب درسی ۷- مطالعه کل مبحث در کتاب درسی و در درسنامه کمک آموزشی ویادداشت های شخصی ۸- حل نمونه سوال مفهومی تر نسبت سوالات حل شده ی قبلی

admin

72 مطلب منتشر شده

مطالب زیرا حتما بخوانید ...