جزوه فصل۴ زیست شناسی دهم،مفهومی و مهم

جزوه
گردش مواد
ساختارقلب فایل pdf مجموعه نکات و موضوعات مهم درباره‌ی قلب ساختار قلب و چرخه ضربان قلب و صداهای قلب نمودار قلب شبکه گرهی

و اجزای بافت هادی می خوانید.

  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.