پر نکته و کنکوری جزوه فصل۵ زیست شناسی دهم

فایل پی دی اف شامل نکات مهم و کنکوری تنوع دفع در جانوران بی مهره و مهره دار و بر اساس کتاب جدید تهیه شده. لوله های مالپیگی و نفریدی
و تنظیم اسمزی ماهی ها از مواردی است که در این فایل می خوانید.

  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.