جزوه فصل ۵ زیست شناسی دهم

جزوه
هم ایستایی و کلیه ها
حاوی نکات بسیار مفید برای انواع آزمون‌ها
آنچه در این جزوه می خوانیم کلیه ها و ساختار آنها وگردش خون کلیه ونفرون است.

  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.