بهترین جزوه فصل ۵ زیست شناسی دهم

جزوه فرایندتشکیل ادرار و تخلیه‌ی آن زیست دهم

نکات شماره گذاری شده و به یادگیری و حفظ کردن کمک می کند مناسب انواع آزمون‌های مهم
فایل پی دی اف ودر آن از تراوش بازجذب و ترشح وتنظیم آب بدن مواد دفعی وچگونگی دفع ادرار می خوانید.

  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.