فصل سوم ۳ جزوه

جزوه
گفتار۳
تنوع تبادلات گازی

نکات مفید- توضیح دقیق با شکل تبادلات گازی در سایر موجودات زنده را بررسی می کند دانلود کنید یادگیری را برای خود آسان نمایید.مطالب نکته بندی،مفهومی،آنچه در کلاس فرصت بررسی

نمی شود.مناسب فهم درس و افزایش مهارت حل تست.

درباره این محصول نظر دهید !
  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.