ویدئواستفاده از لیزر در تعیین توالی دناDNA


جالب و کوتاه مشاهده روش های آزمایشگاهی کمک به فهم وشناخت موضوع توالی یابی دنا

درباره این محصول نظر دهید !
  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.