کروماتوگرافی چگونه انجام می شود؟دانلود ویدئو

مشاهده تمام مراحل انجام کروماتوگرافی و جداسازی مواد این روش برای جداسازی پروتئین ها و DNA و بسیاری مواد مهم سلول کاربرد داردپس دانلود کنید و آزمایشگاه را خانه ببرید.

درباره این محصول نظر دهید !
  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.