مقاله پارکینسون-هجومی پی دی اف مقاله تحقیقاتی

درباره ی پارکینسون نوع ۱۲در بررسی های ژنی انجام شده بر مبتلایان پارکینسون حالات مختلفی از توالی های ژنی شناسایی شده و برخی از آنها بیماری وخیم تری تولید می کنند. مقاله حاضر مرجعی مناسب نوشتن پایان نامه یا مقاله است.

  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.